“When you do things from your soul,
you feel a river moving in you, a joy”
 .
Rumi

Taal was en is een van mijn grote liefdes. Een opleiding tot Licentiaat vertaler Nederlands, Engels en Italiaans voelde als een logische keuze en ik ging jarenlang aan de slag in bedrijven. Prima jobs in de lijn van mijn diploma. Toch voelde ik me hoe langer hoe minder op m’n plek in een omgeving waarin commerciële logica primeert. Ik droomde ervan een waardevolle en duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar hoe?

AI dansend naar de essentie

Misschien kon ik mijn gevoelige natuur wel inzetten om met kinderen te werken? Ik besloot me om te scholen, ging orthopedagogie studeren en kon als zorgbegeleider aan de slag. Daarnaast volgde ik tal van bijkomende opleidingen om me verder te verdiepen in de menselijke psyche. Stappen in de goede richting, al had ik het gevoel mijn taal nog steeds niet echt gevonden te hebben.

Tijdens een twee jaar durende opleiding dans- en bewegingstherapie leerde ik op een totaal nieuwe manier met mijn lichaam en de wereld communiceren. Dansen bleek een spiegel voor wat zich in mijn leven en lichaam afspeelt – hier en nu. Ik ontdekte hoe je met dans en beweging zowel bewustzijn, plezier, diepgang als spel in mensen kan activeren.

Een taal die verbindt

Begin 2011 kwam ik in contact met geweldloze of verbindende communicatie. Dit gedachtegoed raakte me zo diep dat het een totale ommekeer in mijn leven teweeg bracht. Omringd door een netwerk van practitioners ontdekte ik in een veilige omgeving met vallen en opstaan hoe ik echt mezelf kon zijn en me authentiek tot de wereld kon verhouden. In verbindende communicatie vond ik een taal die echt van binnenuit komt en bijdraagt aan empowerment. Een taal die tot mededogen en diepe verbinding kan leiden, zowel met jezelf als met anderen. Na een intense jaartraining, tal van internationale workshops en een geslaagd jaar van zelf workshops begeleiden, ben ik ervan overtuigd dat verbindende communicatie zaadjes plant in iedereen die ermee in aanraking komt. Zaadjes voor een meer vredige manier van omgaan met onszelf, anderen en de wereld. Die zaadjes wil ik helpen verspreiden op de creatieve en gevoelige manier die me eigen is.

Vleugels!

Verbindende communicatie en dans hebben mij vleugels gegeven. Ze gaven me de tools om me in de diepte te verbinden met mezelf en anderen en om een zinvol leven te leiden dat bij me past. Die ontdekkingen wil ik heel graag met anderen delen. Misschien ook wel met jou? Ik kijk er naar uit je te ontmoeten…!