Privacyverklaring

Privacybeleid BirdsCanFly (Activiteit 06039 binnen Verenigde Producties vzw)

PRIVACYBELEID

BirdsCanFly neemt jouw privacy ter harte, en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, waardoor je meer inspraak krijgt in het gebruik van je gegevens. Het privacybeleid van BirdsCanFly is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

We vragen enkel naar gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
Deze gegevens worden enkel met derden gedeeld wanneer strikt noodzakelijk bijvoorbeeld voor facturatie of mits uitdrukkelijke toestemming bijvoorbeeld voor carpooling.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
Wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief, voor een opleiding, workshop, cursus, sessie, retreat; wanneer je een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Die gegevens zijn onder meer nodig om je terug te kunnen mailen, voor facturatie, aanwezigheidslijsten, mailinglijsten, het doorsturen van samenvattingen en informatie rond cursussen. Het kan gaan om:
•Voor- en achternaam
•E-mail adres
•Telefoonnummer
•Website
•Bedrijfsnaam
•Functie
•Straat en huisnummer
•Postcode en woonplaats
•Btw-nummer

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd en worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens

Je gegevens worden gebruikt voor volgende doelen:

het afhandelen van uw betaling
het verzenden van onze nieuwsbrief
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bv om informatie rond cursussen door te sturen, om samenvattingen door te sturen,…)
u te informeren over wijzigingen van onze diensten
om diensten te kunnen leveren
Indien je in de toekomst geen mail meer wil ontvangen, kan je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de nieuwsbrief of door contact op te nemen met lore@birdscanfly.be. Je mailadres wordt in dat geval binnen de week uit de bestanden verwijderd en zal niet worden bewaard.

Gezien BirdsCanFly een activiteit is die beheerd wordt door Verenigde Producties, kunnen je gegevens ook gezien worden door Verenigde Producties, dit enkel en alleen voor de doeleinden van facturatie en afhandelen van uw betalingen.

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten BirdsCanFly en Verenigde Producties.

Bewaartermijn
Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze boekhoud- en CRM systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer zullen verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per mail. Je kunt je verzoek mailen naar lore@birdscanfly.be of je kan simpelweg je gegevens wissen door op de link ‘uitschrijven’ te klikken onderaan elke nieuwsbrief.

Wijzigingen
BirdsCanFly behoudt ten allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens
BirdsCanFly is een Activiteit die beheerd wordt door Smartbe Verenigde Producties: Activiteit 06039

Lore Verdin – lore@birdscanfly.be