Verbindende communicatie

“I don’t think you can have an authentic connection when one person is diagnosing the other.”

Marshall Rosenberg

Verbindende communicatie

“Empathy lies in our ability to be present without opinion.”

Marshall Rosenberg

Wil je graag meer verbinding ervaren in het contact met jezelf en anderen?

Wil je voor jezelf leren opkomen en tegelijk de ander respecteren?

Wil je je duidelijk leren uiten, de ander beter begrijpen en écht ontmoeten?

Verbindende Communicatie is een krachtig hulpmiddel.

Verbindende Communicatie (VC) is gebaseerd op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg.  Meer dan louter een communicatiemodel, is het een levenshouding die uitnodigt om met meer verbinding en mededogen naar jezelf en je medemens te kijken. VC brengt je meer inzicht in communicatie, in jezelf, in anderen, én leert je op zo’n manier te communiceren dat er meer verbinding, samenwerking en mededogen ontstaat.

Belangrijke kernwaarden zijn: authenticiteit, verbinding, autonomie en verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens. Via een eenvoudig communicatiemodel leer je contact te krijgen met je oordelen, gevoelens en onderliggende behoeftes. Van daaruit leer je uitdrukken wat belangrijk voor jou is, op een manier dat de ander je makkelijk kan horen. Daarnaast leer je op een andere manier luisteren, zodat je werkelijk de boodschap begrijpt die naar je toekomt, en van daaruit in dialoog kan gaan.

Verbindende Communicatie zet mensen terug in hun kracht en draagt bij tot empowerment. Het is een uiterst krachtig gedachtegoed dat meehelpt om zowel je communicatievaardigheden als je relaties te verbeteren.

Wat brengt Verbindende Communicatie jou?

° inzicht in het proces van communicatie

° concrete tools om jezelf eerlijk te uiten, empathisch naar anderen te luisteren, en (zelf-)mededogen te ontwikkelen

° handvaten om met moeilijke boodschappen en triggersituaties om te gaan

° zicht op je gevoelens en behoeftes, en op wat jij werkelijk nodig hebt om goed in je vel te zitten

° hernieuwd contact met jezelf en je binnenwereld

° heldere communicatie vanuit wederzijds respect

° meer en makkelijkere samenwerking